Stuur een e-mail Winkelwagen0
Peter Vermaat logo
wind, wolken en wind
langs akkers van verlangen
het woord komt te voet

In het aangezicht van de dood

Het existentialisme is geen eenvormig verschijnsel. Uiteenlopende denkers als Kierkegaard, Nietzsche, Marcel, Heidegger, Sartre en Jasper worden eronder gerekend. Ze komen met elkaar overeen dat bij hen allen de menselijke bestaanswijze centraal staat in hun denken. Deze bestaanswijze wordt gekenmerkt door de verwondering te bestaan. De mens ontdekt dat hij een zichzelf ontwikkelend wezen is. Hij verwerkelijkt zichzelf in een wisselwerking met de situatie waarin hij leeft. Over dit bestaan reflecteren deze filosofen. Aan de hand van enkele gedichten zal hun denken worden toegelicht.

een lezing met gedichten over het existentialisme

Bekijk alle lezingen ›